Muziektherapie


Waarom wordt muziek gebruikt in therapie?

Muziek raakt, stimuleert en beïnvloedt ons. Het nodigt uit tot meetikken, meebewegen met je lijf en dansen.

Het begeleidt wereldwijd de centrale gebeurtenissen in het leven omdat het de universele emoties uitdrukt, zoals liefde of verdriet, terwijl het tegelijkertijd voor de ene mens zo persoonlijk is als dat ene liedje.

Allerlei hersengebieden worden gelijktijdig actief als er muziek verwerkt wordt in het brein, wat gunstig is voor sterke zenuwverbindingen tussen de betrokken gebieden. Muziek triggert herinneringen.

Iedere muzieksoort heeft een ander effect en daarin spelen ook de luisteraar en de omstandigheden een rol. We voelen ons blij of verdrietig bij bepaalde muziek, ontspannen of onrustig. Kortom het maakt contact mogelijk met je gevoelens en helpt je deze te uiten, zonder dat woorden nodig zijn.


Hoe wordt muziek gebruikt in therapie?

De verschillende functies, stijlen en mogelijkheden van muziek en van muzikale elementen (maat, ritme en melodie) worden gericht ingezet. Enkele voorbeelden:

Samen musiceren is in de eerste plaats communiceren, waarbij parallelle sociale processen plaatsvinden. Dat wil zeggen dat hóe je muziek maakt en de gedachten, de gevoelens en het gedrag die daarbij opkomen parallellen hebben met gedachten, gevoelens en gedrag in je dagelijkse leven.

Samenwerken, grenzen ervaren en aangeven, ruimte innemen en rekening houden met elkaar zijn voorbeelden van sociale vaardigheden die met muziektherapie geoefend kunnen worden.

Zingen brengt iets heel persoonlijks naar voren. Jouw adem, jouw stem, jouw klank mag gehoord worden. Meer ontspannen leren zingen, door je faalangst, spanning, onzekerheid onder ogen te komen en te leren deze op waarde te schatten.

Zingen lukt mensen die niet kunnen praten door afasie soms wel.

Je geheugen trainen door een melodie te leren. Herinneringen oproepen door muziek uit bepaalde periodes te luisteren. Bij geheugenproblemen met behulp van kleurennotatie (ook zonder notenkennis) liedjes leren spelen.

Improviseren is: niet denken en in de flow zijn van het moment. Met meer of minder gestructureerde en begeleide oefeningen kun je ontdekken hoe je bijvoorbeeld omgaat met je eigenheid vs je aanpassen. Wat geeft jou plezier?

Een opstelling met muziekinstrumenten geeft inzicht in patronen. Patronen kun je in de veilige omgeving onderzoeken en doorbreken. Zo leer je jezelf kennen, met angst omgaan en lastige situaties beter aan te kunnen.

Het verwoorden van gevoelens en gedachten in een songtekst kan binnen de therapie een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van gevoelens. Bijvoorbeeld bij rouw en verlies.

Muziek brengt contact en communicatie mogelijkheden voor kinderen met een vorm van autisme.

Akoestische resonantie ervaren, door bijvoorbeeld een strijkinstrument tegen het lichaam aan te strijken, werkt diep ontspannend door.

Er wordt niet alléén muziek gemaakt of geluisterd. Gesprek maakt onderdeel uit van de therapie.