Muziektherapie

In de praktijk wordt gewerkt met de kracht van muziek voor kinderen , volwassenen , en ouderen met een hulpvraag op fysiek, emotioneel, sociaal of zingevend gebied.

Waarom muziek?

Muziek is in staat ons te ontroeren, stimuleren of te helpen ontspannen. Ons gevoel beweegt mee met muziek. Het is een middel om in contact te komen met emoties, met herinneringen, en met ons lichaam. Het brengt beweging vanbinnen. De therapie nodigt uit daarbij stil te staan en te ervaren wat in je leeft.

Anderzijds nodigt muziek uit tot actie, expressie. Tot het maken van de beweging naar buiten. Het lichaam in beweging te brengen. Tot het beleven en uiten van onze emoties, mening, grenzen, stem, kortom: tot het innemen van je ruimte. De therapie ondersteunt en verstevigt deze beweging naar buiten.

In de therapie wordt vaak samen met de therapeut muziek gemaakt. Samen musiceren is in de eerste plaats communiceren. Patronen in de communicatie worden ervaarbaar. Patronen in je denken, voelen en doen worden ervaarbaar. Over de ervaringen die je opdoet wordt in gesprek bewust gereflecteerd. Er wordt niet alleen gepraat over acceptatie en verandering maar het kan ook worden uitgeprobeerd, gedaan en ervaren.

Allerlei hersengebieden worden gelijktijdig actief als er muziek verwerkt wordt in het brein, bij luisteren en bij musiceren. De verbinding tussen auditieve, motorische, emotionele delen in het brein worden geactiveerd en versterkt.

Hoe gaat dat dan?

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Een kind met hechtingsproblemen krijgt in muziektherapie ervaringen aangereikt van geborgenheid, omhulling en veiligheid. Juist het niet-talige aspect van muziek en klank draagt hieraan bij.

Jezelf uiten, je stem laten horen, zingen betekent kleur bekennen. Faalangst, spanning, onzekerheid kan belemmerend werken. Meer vrijheid ervaren en leren deze op waarde te schatten, door juist je schaduwkanten erbij te betrekken maakt je stem rijker: jouw stem, met alles dat gehoord mag worden.

Een mevrouw met afasie die niet kan praten zingt bekende liederen volledig mee. Ze kijkt enorm uit naar deze momenten van sociale verbinding.

Door muziek uit bepaalde periodes te luisteren worden herinneringen getriggerd. Mensen met de ziekte van Alzheimer raken betrokken en zingen mee.
Bij geheugenproblemen, bijvoorbeeld na niet aangeboren hersenletsel, kunnen mensen met behulp van kleurennotatie (ook zonder notenkennis) toch muziek van blad (leren) spelen.

Improviseren is: niet denken en in de flow zijn van het moment. Met gestructureerde en begeleide oefeningen of volledig vrije improvisatie ontdekt een cliente met burnout hoe ze omgaat met eigenheid vs zich aanpassen en wat haar energie kost en oplevert.

Een opstelling met muziekinstrumenten en spelers geeft duidelijk inzicht in (relatie-)patronen. In een veilige omgeving onderzoekt een jonge man waarom hij steeds de neiging heeft tot terugtrekken uit contact. Hij leert zichzelf beter kennen, leert met angst omgaan en experimenteert met ander gedrag dat aansluit bij zijn verlangen naar verbinding.

Het woorden geven aan gevoelens en gedachten in een songtekst kan een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van ingrijpende gebeurtenissen en gevoelens. Bijvoorbeeld bij rouw en verlies. Mensen krijgen desgewenst een opname mee van een door henzelf gezongen tekst.

Muziek brengt contact en communicatie mogelijkheden voor een kind met autisme.

Akoestische resonantie ervaren, door bijvoorbeeld een strijkinstrument tegen het lichaam aan te strijken, werkt diep ontspannend door.

Een man met lichamelijke beperking componeert op ipad house muziek, met slechts een vinger.

Er wordt niet alléén muziek gemaakt of geluisterd. Gesprek maakt onderdeel uit van de therapie en brengt bewustwording van eigen denken, voelen en handelen.