Muziektherapie voor ouderen


De herfst van het leven heeft zijn eigen karakter. De kans op (moeten leren) omgaan met ziekte en verlies neemt toe. Het eigen afscheid van het leven wordt meer en meer een thema.

Niet aangeboren hersenletsel Te maken krijgen met CVA (beroerte) en de gevolgen daarvan zet het leven op zijn kop. Door het werk bij Siza heb ik jarenlange ervaring met behandelingen muziektherapie bij niet aangeboren hersenletsel en/of het verwerken van de gevolgen daarvan. Geheugenproblematiek, integreren van de breuk in de levenslijn en bijhorende emoties, stressreductie bij epilepsie, ondersteuning van opnieuw leren van vaardigheden in de spraak, motoriek, communicatie. Kunnen blijven musiceren na hersenletsel. De waarde van zingen voor mensen met afasie.

Alzheimer Zo'n 85% van de mensen met dementie zal in de loop van het ziekteproces met gedragsproblemen in aanraking komen (bron: Alzheimer Nederland). Muziek roept emoties en herinneringen op, waardoor een ervaring van houvast en vertrouwdheid wordt gecreëerd die meer rust kan geven. Mensen met dementie kunnen vaak nog goed meezingen met een bekende melodie, of bewegen op de muziek ondanks geheugenproblemen. Ik maak mee dat mantelzorgers geraakt zijn, omdat hun vader of moeder 'er weer even is'. Samen van muziek genieten kan daardoor dankbare momenten van echt contact opleveren.

Eenzaamheid Hoewel eenzaamheid geen ziekte is, is het wel een omstandigheid die (zeker als er niet zelf voor gekozen is) kwetsbaar maakt. Muziektherapie draagt bij aan de kwaliteit van leven en emotioneel welzijn. De muziektherapie krijgt een persoonlijke invulling, waarbij vertrouwde muziek gespeeld wordt vóór of met de oudere.

Het verzamelen van muziek uit alle levensfases, het maken van een muzikale biografie, behoort tot de mogelijkheden.

De muziektherapie kan in de Rozenhof, thuis of in een instelling in Gelderland plaatsvinden.