Muziektherapie voor kinderen


Moeders uit verschillende culturen en door alle tijden heen zingen slaapliedjes voor hun kinderen en kalmeren hen door ritmisch schommelen. Voordat een kind gaat praten, gaat daaraan het maken van klanken vooraf. Zingen en luisteren naar liedjes bevordert de taal- en spraakontwikkeling. Bij musiceren worden verschillende hersengebieden tegelijk aangesproken, wat de verbinding tussen deze gebieden versterkt. Dit heeft een gunstige invloed op het ontwikkelen en integreren van motorische, sociale en emotionele vaardigheden van het kind.

De muzikale stroom, waarin kinderen worden meegenomen, is een veilige ruimte waarin kinderen gezien en gehoord worden. Het uitnodigen tot contact maken en oefenen van sociale of emotionele vaardigheden vindt spelenderwijs plaats.

Bij babies en heel jonge kinderen komt vanzelfsprekend de ouder mee. Bij oudere kinderen stemmen we dit af bij de kennismaking of na enkele sessies.

4-12 jaar    Muziektherapie helpt bij problemen op het gebied van communicatie, emotie (-regulatie), laag zelfbeeld, hechting. Wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit, problemen ervaart op school of wanneer het contact met anderen meer angst, verdriet of boosheid/agressie oproept dan je lief is. Het gedrag van je kind kan duidelijk maken dat er iets is, maar wat dan is niet altijd duidelijk. Ook wanneer een vervelende gebeurtenis je kind is overkomen, is erover praten niet altijd mogelijk, of zelfs wenselijk. Muziektherapie maakt contact met niet-talige gebieden, geeft een uitlaatklep en biedt helende ervaringen die zelfvertrouwen geven.
Allereerst wordt aandacht gegeven aan het gevoel van veiligheid vergroten. Veiligheid in het eigen lichaam, in het contact met de ander. Ontspannen. De muziektherapeut biedt instrumenten en liedjes aan, of improviseert en speelt met het kind. espect voor wat het kind laat horen reageert de therapeut op het kind. Over het algemeen zijn kinderen snel op hun gemak door deze aanpak.

Met de ouder(s) of verzorger(s) wordt het behandelplan besproken en er zijn oudergesprekken mogelijk ter ondersteuning.

12-18 jaar    Muziektherapie gaat uit van de muzikale voorkeur van de jongere: alles kan (een vertrekpunt zijn voor een eigen proces). De jongere wordt actief betrokken bij de therapie en op de inzet gestimuleerd. Identiteitsontwikkeling, ontdekken wat past bij mij en wat is van de ander, communicatieproblemen, motivatie, emotie (-regulatie). Jongeren voor wie een doe-therapie en minder een alleenmaarpraat-therapie aansluit en voor wie graag muziek luistert of maakt. Ervaring op een instrument is niet nodig.

Ouder en kind-therapie    Via non verbale communicatie wordt veel meer gezegd dan alleen de inhoudelijke boodschap. Communicatiepatronen die zijn ontstaan kunnen voor ruis en gekwetstheid zorgen. Juist deze aspecten van communicatie kunnen in een dialoog met muzikale middelen effectief worden verhelderd. Hoe wordt er naar elkaar geluisterd, hoe wordt er omgegaan met volgen en leiden, chaos en structuur? Meer begrip krijgen voor elkaars plaats en je inleven. Zonder woorden laten weten hoe iets voelde of wat het met je doet. Met elkaar en met de therapeut jullie eigen oplossingen vinden die leiden tot meer veiligheid, meer verbinding en het erkennen van (onderliggende) behoeften. Direct ervaren en thuis verder ermee.

Neem contact op voor meer informatie of aanmelden