Muziektherapie voor volwassenen

De muziektherapeut helpt bij uiteenlopende klachten op psychisch, emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied. Muziektherapie speelt daarnaast een ondersteunende rol bij ziekte en pijnbestrijding, het oefenen van motorische vaardigheden en bij spraak- en taalontwikkeling na hersenletsel.

De therapie nodigt uit tijd en aandacht te hebben voor wat u beweegt. Naast deze beweging ‘naar binnen’, nodigt muziek uit tot actie en expressie. Tot het maken van de beweging naar buiten. Het lichaam in beweging te brengen. Tot het uiten van jezelf, neerzetten van grenzen, kenbaar maken van je stem, kortom: tot het innemen van ruimte. De therapie ondersteunt en verstevigt dit, door uitdagende muzikale omgevingen aan te bieden, gestructureerd of improviserend. Samen met u wordt gekeken naar de relatie tussen wat er in therapie gebeurt en uw dagelijks leven.

In mijn praktijk zie ik mensen die :

- contact maken met hun gevoel en dit contact willen verdiepen
- leren omgaan met een gevoel, hun emoties willen leren reguleren en uiten
- grenzen leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven
- hun zelfbeeld, autonomie, assertiviteit en zelfvertrouwen versterken
- spanning reguleren, omgaan met stress en ontspannen
- de omgang met anderen prettiger laten verlopen door dichter bij zichzelf te blijven
- verlieservaringen verwerken en hun balans vinden na een ingrijpende ervaring

Dat wat je tegenkomt laat zich niet vangen in een lijstje. Neem gerust contact op, als muziektherapie je aanspreekt.