Muziektherapie voor volwassenen

De muziektherapeut helpt bij uiteenlopende klachten op psychisch, emotioneel, sociaal en lichamelijk gebied.
Muziektherapie betrekt naast het 'denken en praten over' iets het belangrijke gebied van 'ervaren van' het probleem of de klacht. Hierdoor doe je nieuwe, eigengemaakte kennis op en komt acceptatie, verandering of ontwikkeling uit jouw ervaring voort.

De therapie is persoonlijk: in het proces worden jouw inzet, kennis en ervaring geactiveerd en gestimuleerd. Door een specifieke muzikale omgeving of oefening aan te bieden of door zo nodig intuitief en improviserend te werk te gaan. Muziektherapie speelt daarnaast een ondersteunende rol bij ziekte en pijnbestrijding, het oefenen van motorische vaardigheden en bij spraak- en taalontwikkeling na hersenletsel.

In mijn praktijk zie ik mensen die :

- contact maken met hun gevoel en dit contact willen verdiepen
- leren omgaan met een gevoel, hun emoties willen leren reguleren en uiten
- grenzen leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven
- hun zelfbeeld, autonomie, assertiviteit en zelfvertrouwen versterken
- spanning reguleren, omgaan met stress en ontspannen
- de omgang met anderen prettiger laten verlopen door dichter bij zichzelf te blijven
- verlieservaringen verwerken en hun balans vinden na een ingrijpende ervaring

Dat wat je tegenkomt laat zich niet vangen in een lijstje. Neem gerust contact op, als muziektherapie je aanspreekt.